Реставриране на стар паркет и дюшеме

Реставриране на стар паркет и дюшеме
Често хората подменят стария си естествен паркет, който в повечето случаи може с лекота да бъде възстановен / реставриран. Най-често реставрацията на паркета се изразява в:

  1. премахване на досадното скърцане на дървения паркет чрез допълнително подлепване на ламелите;
  2. подмяна на старите, захабени и почернели ламели с нови;
  3. запълване на фуги между стената и естествения паркет с допълнителни ламели. Този тип реставрация най-често се налага при ремонтни дейности като подмяна на дограма, подмяна на вратите на помещението, подмяна на первазите и т.н. В резултат на тези ремонтни дейности се разкриват отвори / фуги, които трябва да бъдат затворени / запълнени.
  4. циклене на паркета / дюшемето. При естествения паркет дебелината на ламела варира между 16 и 22 милиметра, между 8 и 12 милиметра от които подлежат на  реставрация / циклене, което Ви гарантира минимум 20 реставрации / цикленета.

Класните майстори на “Примроус” ЕООД извършват всяка една от горепосочените реставрации. За повече информация посетете страницата ни за контакти.

Реставриране на естествен паркет - преди и след
Реставриране на естествен паркет - преди и след
Реставриране на паркет - преди и след