Тониране на паркет и дюшеме

Тонирано дъбово дюшеме - цвят Fumed Oak
Тонирането / боядисването на паркета в последно време придоби голяма популярност в интериорния дизайн. Дори капризният бук може да придобие прекрасните оттенъци на венге, орех, мербау и т.н., но това е възможно само при професионално прилагане на технологията на тониране.
Тонирането на масивен паркет / дюшеме включва следните етапи:

  1. циклене на паркета / дюшемето – тук е важно да се подчертае, че цикленето на паркета преди тониране се различава съществено от цикленето на паркета преди полагане на лак.
  2. нанасяне на тониращата смес – нанасянето на тониращата смес се осъществява със специални машини, които равномерно разнасят тониращия състав.
  3. лакиране на тонирания паркет / дюшеме – препоръчително е последният слой на лака да е с висока износоустойчисвост.

“Примроус” ЕООД Ви напомня, че процесът на тониране задължително трябва да бъде съобразен с вида дървесина, която ще се обработва, защото всеки вид дървесина има своите особености и специфики.